მხეცი

ოცნება მხეცის შესახებ, სიმბოლოა საბოლოო გადაწყვეტილებების მისაღებად, ან მოლაპარაკების სასიკეთოდ. მხეცი სიმბოლოა უფრო სერიოზული ხარისხით, პრობლემის გადასაჭრელად.