ხოჭოები

ხოჭოების შესახებ ოცნება სიმბოლოა თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაცის აზრებისა და გრძნობების შესახებ, ხდება კომპრომეტირება ან განადგურება. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა დივანზე ხოჭოს ნახვაზე. რეალურ ცხოვრებაში მან განიცადა მამამისმა დივანზე მკვეთრი ობიექტი გადააგდო და მასში ხვრელი გაიღო.