Ბავშვის საწოლი

თუ თქვენ რაიმე კონტექსტში ოცნებობთ, ან წიწილას ხედავთ, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ თქვენ იღებთ ახალ იდეას, შექმნას ან პროექტს ~მოსავალს~. ალტერნატიულად, ეს შეიძლება ეხებოდეს მის მორგებულ, დამცავ და მზრუნველ ბუნებას. ამ სიმბოლოს უფრო პირდაპირი სიტყვის ინტერპრეტაციამ შეიძლება იმაზე მიგვანიშნოს, რომ შეიძლება ბავშვისთვის სულელი იყოთ, ან ბავშვის მოლოდინი გაქვთ.