ყუმბარა

სიზმრის შესახებ ოცნება განასახიერებს indecision ან ~elusiveness~. შეიძლება გქონდეთ პრობლემა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაში, ან არჩევანის გაკეთების მცდელობა. ეს ასევე შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ არჩევანის მრავალი ვარიანტი გაქვთ, ან გინდათ შეარჩიოთ რიგი ალტერნატივები. მაგალითი: ახალგაზრდა ბიჭი ოცნებობდა ჭუჭყიანი თვალების წინ, რომელიც დაფრინავდა მის წინ. რეალურ ცხოვრებაში აღმოაჩინა, რომ მას სათვალე სჭირდება. კანკალი ასახავს მის ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობებს იმის შესახებ, თუ სად უნდოდა თუ არა მინის ტარება. მაგალითი 2: ახალგაზრდა მამაკაცი ოცნებობდა იმ ოთახში, თუ როგორ ეკიდა ჭუჭყიანი ფრენა თავის ოთახში. რეალურ ცხოვრებაში, მათ ვერ გადაწყვიტეს, ეთქვათ თუ არა ვინმეს, თუ მათ მიმართ ჰქონდათ გრძნობები. მაგალითი 3: მოხუცი ქალი სიკვდილამდე ცოტა ხნის წინ ოცნებობდა ბუჩქზე. რეალურ ცხოვრებაში, იგი კამათობდა იმაზე, უნდა მოინათლა თუ არა, რომ ოჯახი დაეკმაყოფილებინა, სანამ დაიღუპებოდა.