კრემისფერი

ოცნება კრემისფერი შესახებ სიმბოლოა ობიექტურობისა. კრემისფერი ტანსაცმელი ასახავს შეხედულებებს, მოსაზრებებს ან ჩვევებს, რომლებიც ობიექტურია. ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენი ნეიტრალური ან მიუკერძოებელი პოზიციის წარმოდგენა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.