სასმელები

გამოხდილი სასმელის ოცნება სიმბოლურად ახდენს თქვენს ცხოვრებაში არსებულ სიტუაციებს, სადაც გაერთეთ ძლიერი ძალებით, საშიშროებით ან ჩასატარებლად. ეს ასევე შეიძლება ნიშნავს იმას, რომ რისკზე იტანთ თავს უკიდურეს ზომამდე. უარყოფითად, ალკოჰოლი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი იმისა, რომ არსებობს შორს წასვლა იმის შესაძლებლობებით, რაც შეისწავლეთ. ბევრი კარგი დრო გაქვთ რისკთან ერთად.